Välkommen till RIVSAB.
Journummer : 010-207 15 00

Resurs med kraft och närvaro

RIVSAB är det lokala alternativet och erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom rivning, sanering och återställning åt kommuner och företag. Vår personal är utbildade och auktoriserade för att utföra de uppdrag vi åtar oss, med närvaro som sträcker sig över hela södra sverige.

Vi utför bland annat:

 • Processrengöring
 • Industriell sanering
 • Klottersanering
 • Brand- och vattenskadesanering
 • Rivningsarbeten
 • Sanering
 • Städning och återställning

Dokumentation och kontroll

Alla steg i vår arbetsprocess dokumenteras och kontrolleras oavsett omfattningen på våra uppdrag. Det betyder att vi både kan ansvara för hela eller delar av en entreprenad och med full uppföljning.

Vårt arbete omfattar bland annat:

 • Förbesiktning
 • Uppsättning av dammfällor och luftslussar
 • Rivning som utförs enligt gällande regler
 • Avfallshantering enligt gällande lager och förordningar
 • Grovstädning och transport till deponi eller återvinning
 • Ombesörjning av håltagning och sågning i betong.

Kontaktpersoner

Tobias Bäckström

Tel: 073-328 27 96
E-post: tobias.backstrom@rivsab.se

Matti Bäckström

Tel: 070-629 31 90
E-post: matti.backstrom@rivsab.se

Jonas Bäckström

Tel: 070-825 33 01
E-post: jonas.backstrom@rivsab.se