Rivning

RIVSAB har lång erfarenhet av alla former av rivningsarbeten. Vi har kunskap och specialutrustning oavsett projektets omfattning.

Vi har arbetar med rivning inom följande områden:

    • Totalrivning
    • Ombyggnadsrivning
    • Miljöanpassad rivning
    • Tung demolering 
    • Borrning och sågning

Exempel på rivningsuppdrag

Skorstensrivning på hög nivå

Att demontera och riva stora industribyggnader är ett komplicerat arbete. Stora byggelement får lyftas ner medan annat riva från marken.

Betongborrning och -fräsning

Vi utför fräsning och borrning i betong, tegel, granit och lättbetong. Våra servicebilar är utrustade med allt som krävs för att tuffa uppdrag.

Ombyggnadsrivning

Ombyggnadsrivning utförs oftast inne i en fastighet. Därför är det viktigt att arbetet utförs på rätt sätt och att det material som blir över ska sorteras noga.

Ombyggnadgrävning

Vi utför även grävarbeten i större fastigheter när exempelvis gamla avloppsstammar och rör behöver bytas eller när delar av golv behöver renoveras.